www.martet.com.pl

Ocenę stanu technicznego i naprawę pompy dokonujemy w oparciu o standardy producenta stosując oryginalne części zamienne.

 

www.martet.com.pl