www.martet.com.pl

Na podstawie obrazu stwierdzonych uszkodzeń a także informacji uzyskanych od klienta ustalamy przyczyny awarii pompy. Informacja ta jest podawana w protokole oceny stanu technicznego. Na jej podstawie klient usuwa wszystkie potencjalne przyczyny przed zamontowaniem naprawionej pompy. Ta bardzo ważna czynność zabezpiecza przed ponowną awarią uszkodzonej pompy.

www.martet.com.pl