www.martet.com.pl

Ocena stanu technicznego pompy polega na jej demontażu i weryfikacji poszczególnych części kwalifikującej je do ponownego użycia, regeneracji bądź wymiany. Informacje na ten temat klient otrzymuje w protokole oceny stanu technicznego, który ponadto określa proponowany zakres remontu. Załącznikiem do protokołu jest oferta na koszty naprawy pompy (robocizna plus zakup nowych części zamiennych).

 

www.martet.com.pl