www.martet.com.pl

 

TYPOWE BŁĘDY W POPEŁNIANE PRZY NAPRAWIE POMP ŁOPATKOWYCH

Przekazując pompę do naprawy do  nieautoryzowanego  serwisu  jesteśmy narażeni na błędy popełniane  przy jej  naprawie.  Te błędy będą  generowały  dodatkowe koszty z tytułu:

- konieczności ponownej naprawy pompy,

- niewykonanej produkcji  z uwagi na dodatkowy nieplanowany przestój,

- dodatkowych napraw elementów współpracujących.

Jest zatem oczywistym, że błędów tych należy unikać.  Błędów nie popełni ten kto doskonale zna produkt , jego budowę i technologię wykonania a także ma odpowiednie doświadczenie.  Współpraca z autoryzowanym serwisem do gwarancja, ze powyższe warunki zostały spełnione.

Tej gwarancji niestety nie ma jeżeli pompę przekażemy do serwisu który reklamuje się tym, że naprawia pompy wszystkich możliwych producentów obecnych na rynku.  Zdarza się wówczas, że przekazany do naprawy model pompy widzi po raz pierwszy albo spotykał się z nim sporadycznie. Nie był też nigdy szkolony w zakresie specyfiki naprawy pomp konkretnego producenta i  polega na zdobytych umiejętnościach ogólnych.  Brak  wymaganej wiedzy i doświadczenia powoduje błędy. Znaczna ilość tych źle naprawionych pomp trafia później do nas. Pozwala to nam przedstawić poniższy wykaz najczęściej  popełnianych błędów przez nieautoryzowane serwisy przy naprawie pomp łopatkowych Denison.

1.      Błędy związane z nieznajomością podstawowych zasad budowy i technologii wykonania pompy objawiają się w stosowaniu niedozwolonych metod regeneracji powierzchni. Przykład: Uszkodzoną  powierzchnię o własnościach suchosmarujących „naprawia” się stosując operację szlifowania nie  przywracając jej bardzo istotnych własności suchosmarujących ponieważ jest to niemożliwe w warunkach warsztatowych. Rezultatem  montażu do pompy tak  „ułomnie zregenerowanej” części jest szybkie zatarcie pompy wiążące się z emisją do układu cząstek metalicznych uszkadzających zawory.

2.      Błędy związane z niezauważeniem bądź nierozpoznaniem uszkodzeń co skutkuje pozostawieniem w pompie niepełnowartościowej części.

3.      Błędy związane z nieznajomością lub niezachowaniem zasad montażu powodujące „przesztywnienie” elementów roboczych.

4.      Zastosowanie nieoryginalnych części wymiennych nazywanych bez uprawnień  zamiennikami. Są to znajdujące się na rynku tanie niepełnowartościowe elementy które z uwagi na nie dochowanie wymagań technologii i jakości materiału nie mogą być uważane za pełnowartościowe części wymienne.

5.      Najpoważniejszym błędem jest nierozpoznanie i nie usunięcie przyczyny awarii doprowadzające do kosztownych zniszczeń wtórnych. Skuteczne rozpoznanie przyczyn awarii wymaga dogłębnej znajomości budowy pompy, powiązania ze sobą obrazu i przyczyny uszkodzenia, znajomości statystyki uszkodzeń dla danej branży. Ta wiedza jest najcenniejszą „wartością dodaną” którą można uzyskać w autoryzowanym serwisie.

 

www.martet.com.pl