www.martet.com.pl

Przeglądy i naprawy pomp łopatkowych Denison

 

Cel: Ocena stanu technicznego, ewentualnego zakresu remontu oraz przyczyn uszkodzeń, naprawa pompy

  Dostarczenie pompy do przeglądu

 1. Klient przesyła i odbiera pompę na swój koszt
 2. Pompa powinna być dostarczona czysta i pozbawiona elementów współpracujących (np. sprzęgło, kołnierze)
 3. Do przeglądu przystępujemy po otrzymaniu od klienta zlecenia wg dostarczonego przez nas wzoru

  Procedura przeglądu

 1. Demontaż pompy
 2. Weryfikacja poszczególnych części zamiennych
 3. Sporządzenie protokołu oceny stanu technicznego ze zdjęciami uszkodzonych elementów
 4. Sporządzenie oferty na koszty naprawy

Procedura naprawy

Do naprawy przystępujemy po pisemnym zaakceptowaniu naszej oferty
 1. Umycie pozytywnie zweryfikowanych elementów
 2. Naprawa wyszczególnionych elementów
 3. Montaż pompy z użyciem nowych i pozytywnie zweryfikowanych elementów
 4. Ewentualny test na stanowisku diagnostycznym.

Zlecenie przeglądu można pobrać tutaj

Aktualny cennik dostępny jest pod tel. 0-12 644 70 84

 

www.martet.com.pl