www.martet.com.pl

 

STANOWISKO DO BADANIA POMP ŁOPATKOWYCH

Stanowisko, którym dysponuje firma MAR-TET umożliwia sprawdzenie parametrów eksploatacyjnych jedno, dwu i trójstrumieniowych pomp łopatkowych o wymiarach montażowych zgodnych ze standardem SAE. Dzięki wykorzystaniu bardzo precyzyjnych zaworów DENISON (typoszereg R5V +VV01) oraz wielokanałowego systemu pomiarowego "The Parker Service Master" mamy możliwość dokładnego określenia przepływu generowanego przez pompę w funkcji ciśnienia.

Porównanie otrzymanych danych z podanymi w katalogu wartościami daje informację o stanie technicznym pompy.

 

Pompa trójstrumieniowa T67DCB podczas testów

System pomiaru przepływu i ciśnienia "The Parker Service Master"

www.martet.com.pl